Tilbyder rådgivning om:

midlertidig opbevaring på oplag (MIO)
fortoldning til fri omsætning og frit forbrug
toldoplag
aktiv forædling
midlertidig indførsel
særligt anvendelsesformål (end-use)
passiv forædling
eksport og re-eksport
intrastat


Har mere end 25 års praktisk erfaring med toldpapirer.
Kender lovgivningen til ovennævnte punkter.
Har dermed både den praktiske erfaring og den teoretiske viden om det.


Tilbyder også:

at vurdere om der må udstedes præference oprindelses certifikat/fakturaerklæring ved reeksport af importerede varer
at undersøge reglerne i proceslisterne til de gensidige eller ensidige præferenceaftaler EU har indgået
rådgivning om leverandørerklæringer
rådgivning om toldgodtgørelse
at udfylde ansøgninger om toldbevillinger
hjælp til at finde toldsatser i ikke EU-lande
kontakt til toldmyndighederne
at holde øje med ændringer i toldlovgivningen for de produkter, der netop interesser din virksomhed