Uddannelse

Har bestået følgende uddannelser:

Speditøruddannelsen
Merkonom i Transport
Eksamineret speditør med speciale i vejtransport
Tolddiplomuddannelsen, der består af kurserne Toldopgaven, Import/Eksport, Tarifering, Toldværdi, Aktiv forædling, Passiv forædling, Toldoplag, Midlertidig indførsel og Toldpræference. Har også kurset Forsendelse (T-dokumenter). I alt 31 kursusdage med gennemgang af de detaljerede regler i EU’s toldlovgivning.
Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik

På akademiuddannelsen har jeg skrevet:

Speciale om reglerne for tarifering, oprindelse og toldværdi med udgangspunkt i World Customs Organizations konventioner på områderne.
Afgangsprojekt om de toldmuligheder, der findes, når varer sendes til og fra EU’s toldområde, samt om punktafgifter og moms ved eksport.
Fik den maksimale karakter der findes for begge opgaver.

Følger med i de ændringer, der sker:

i told lovgivningen fra EU
i den danske toldlov og bekendtgørelsen dertil
p.g.a. domsafgørelser fra EF-Domstolen