Når du har brug for hjælp

Hvis du selv eller din rådgiver har givet op, så kontakt ML Consult.

Meget stor erfaring med rådgivning af danske og udenlandske virksomheder om EU’s og dansk toldlovgivning m.m., fx forhold der vedrører:

EU-Toldkodeksen, den Delegerede forordning og Gennemførelsesforordningen
Toldloven og toldbehandlingsbekendtgørelsen dertil
Punktafgiftsvejledningen
Momsvejledningen - kun den del som vedrører køb og salg uden moms
Domsafgørelser fra EF-Domstolen på toldområdet

Rådgivning om de toldordninger, der kan bruges ved import i EU, for at minimere betalingen af told på lovlig vis, samt om:

Tarifering af varer - kun vejledende svar gives
Toldværdireglerne
Oprindelsesreglerne

Alle besvarelser dokumenteres med henvisning til gældende lovgivning m.m., fx:
 

konventioner fra WCO    lovgivning fra EU regler fra SKAT på toldområdet